Vacys Reimeris: katrenai - ir vyrams, ir moterims

...tiems, kas į meilės pasalą paklius...

4/29/2006

Platoniška meilė - tokia pat beprasmė, kaip židiniui kurt netikra ugnis...


...Sveiki, atvykę į dar vieną susitikimą su katrenais apie meilę!


...Gal jau susipažinote su katrenais Adomui ir Ievai, kur eiliuotais posmais žvelgėme į rojaus pirmažmogių, o ir jų palikuonių - šių dienų žmonių - jausmus, aistras, likimo kelius ir klystkelius? Šiame puslapyje jūsų dėmesio dar laukia įvairūs katrenai apie nerūpestingojo Eroto gundymus ir klastingojo Himenėjaus pasalas, apie meilės pilnatį ir delčias, apie jos palaimą ir užtemimus. Vienas tokių užtemimų kaltininkų - meilės palydovas - pavydas. Apie tai ir šis katrenas:

...........Su įtarumu susilydęs,
...........jis mus lyg jungas užkrinta,-
...........pavydas - įgudęs gidas
...........į meilės kančios labirintą.


...........Z

...........Pavydas meilę lyg žiedą sutrynė
...........ir kužda lūpom piktų garsų,
...........pavydas - juodos šviesos elektrinė,
...........nuo jo mūsų sieloj tamsu.


...........Z

...........Vyrą solidų mėgsta plaštakė Ieva,
...........kad būtų gražus, kad dirbtų gerai jo galva;
...........bet - koks tu vyras - nuosprendis bus Ievos,
...........jeigu dėl jos nepamesi galvos.


...........Z

...........Meilė prasideda vandeniu -
...........iš vyro meilės laiškų jis laša...
...........meilė baigiasi vandeniu -
...........neužtvenkiamom moters ašarom...


....
Dail. MIKA MURAKAMI


...........Adomas su Ieva sugludę ėjo šventėn,
...........abiem ant marškinėlių užrašas "I love",
...........senukas stebisi: tai ar matai, brolau,
...........kur jie? - "Į lovą...", ot jaunimas šiandien...


...........Z

...........Atrodo viskas - aišku, pažįstama,
...........o tu jauties aklavietėn patekęs,-

...........vieta, kur žemėje labiausiai pasiklystama -
...........tai moters akys.


...........Z

...........Tiems, kas į meilės pasalą paklius,
...........kuo nuoširdžiausiai palinkėkim gero -
...........aistra į protą atveda kvailius,
...........o proto turinčius - kvailais padaro.


...........Z

...........Tiek adomams, tiek ievoms visad rūpėjo
...........meilės puotos, nors per jas gal būsi žuvęs...
...........Žmonės neblogai atsimena Pompėją,
...........
o vis tiek apsigyvena prie Vezuvijaus.
Dail. IRENA SHKLOVER


...........Išlaisvinta meilė, išėjus iš prietarų urvo,
...........nuėmė figos lapą nuo ten, kur jis buvo,
...........ir šmaikščiai uždėjo ant veido Ievos,
...........kad būtų Adomui daugiau painiavos.


...........Z

...........O goslūs adomai, o smalsiosios ievos,
...........nejau mūsų nebaudė velnias ir Dievas,
...........jei mus, nors ir lauktų atgailos baisios,
...........labiau už kitus traukia draudžiamas vaisius.


...........Z

...........Prisiskaitęs Froido, prisiuostęs Jungo,
...........savęs neapkęsi šalto ar drungno;
...........imsi kaitint kraują ant aistrų viryklės -
...........aistros - visko žemėj amžinas variklis.


...........Z

...........Meilė tikra galbūt netriumfuoja,
...........o nuolat kovoja dėl aukščių naujų;
...........tai ji, sutvirtinta karštu krauju,
...........kadaise sugriovė net garsiąją Troją.....
.Dail. STEVE ADAMS


...........Dievas tausot savo gentmedį liepia -
...........jis amžius keroja - platyn ir žalyn;
...........bet kipšas Adomui pakiša skiepą -
...........slapta įsiskverbt svetimon obelin.


...........Z

...........Vargu ar padaugės jasonų ir medėjų,
...........
prisipažįstančių: kiaulystę baisią padariau!
...........Adomai, žinoma, dažniau apgaudinėja,
...........tik ievos - kai apgaudinėja - daro tai geriau.


...........Z

...........Turime nuodėmių ar neturime,-
...........sąžinei tylint, išpažintis reta,
...........nors margoj gyvenimo partitūroje
...........nuodėmė gal garsiausia nata.


...........Z

...........Nusidėti negalima? Negalima. Uždrausta.
...........O kiek pasauly dėl to jau prirūstauta,
...........
užmirštant, kad žemėj yra toks dėsnis:
...........juo labiau vaisius draudžiamas,

................................... ......tuo jis saldesnis.

....
.Dail. EGLĖ KUCKAITĖ


...........Meilei negali būti karantino.
...........Mes trokštam mylėti! Aistra - amžina -
...........nesvarbu - ar tai diena Valentino,
...........ar Paskutiniojo teismo diena.


...........Z

...........Sekso evoliucija sau skina kelią,
...........
Ievą ir Adomą stumia pragaro duobėn;
...........rojaus figlapį nuėmusi nuo genitalijų,
...........užklijavo jį ant veido jiem abiem.


...........Z

...........Mus nuodėmės traukia, nors žinom seniai
...........ką ten ant kalno užrašė Mozė...
...........Jos traukia - kaip alpinistą kalnai,
...........kaip narkomaną narkotikų dozė.


...........Z

...........Adomas svarstė kažkada - kaip seksis
...........keliai į meilę - žvilgsniais, žodžiais, rožėm...
...........Dabar iškart - erotika ir seksas
...........
arklinėm dozėm...
Dail. OLEG LITVINOV


...........Nuo rojaus laikų tu įgijusi, Ieva,
...........nuostabią kalvelę, slėpningą rėvą,
...........kur Erotas sukrovė tiek medaus,
...........jog adomai per amžius neišragaus.


...........Z

...........Jo ritmai neša į septintą dangų
...........aistros melodijų erdvėm...
...........Mylėjimasis - tai svajingas tango,
...........o jis, kaip žinom, ne vienam, o dviem.


...........Z

...........Nei upės atvers savo gaiviąją versmę,
...........nei saulė glėbin degdama nukris...
...........Platoniška meilė - tokia pat beprasmė,
...........kaip židiniui kurt netikra ugnis.


...........Z

...........Uždegus meilės dagtį širdyje,
...........Ieva gal būtų amžinai mylėjus,
...........tik jos širdies lampadoje, deja,
...........Adomo sielvartui pasibaigė aliejus.


....

.........Dail. SERKAN ADIN


...........Tie, kas meilės džiaugsmais nusivylėme,
...........randam Puškino mintį, mums tinkamą:
...........kuo mažiau mes moterį mylime,
...........tuo jai labiau patinkame.


...........Z

...........Laikas, deja, kažko naujo neįnešė
...........į jausmo pasaulį, nors ir išimčių gana:

...........jaunas vynas suplėšo seną vynmaišį,
...........o seną širdį - meilės ugnis jauna.


...........Z

...........Ir seną dalgį gali ištikti
...........malonė pjūties aistrų:
...........vėlyva meilė tartum pustyklė
...........padaro jį vėl aštriu.


...........Z

...........Jis negėrė, nerūkė, neturėjo moterų,
...........tai ir mirė sveikut sveikutėlis;
...........jis iš žemės išėjo į šalį protėvių -
...........
nesupratęs, ko buvo atėjęs.


....

Dail. STEVE ADAMS


...........Išsigimstanti meilė - amžiaus bėda,
...........milijonai žmonių jau pasakė,
...........kad šiandien meilė labiau nei kada
...........yra irgi rinkos prekė.


...........Z

...........Ligi meilės - mylios,
...........ligi sekso - sieksnis;

...........betgi sekse seksis
...........net ir nepamilus.


...........Z

...........Meilė be sielos - kūniška,
...........lengvai patikli, pataikūniška -
...........kol vienas palaimoj knarkteli -
...........kitas jau pakeitė partnerį...


...........Z

...........Taigi, viskas - seksas... Garsai ir spalvos,
...........grožis, orumas ir vardas asmens...
...........Tokių ievų ir adomų galvas
...........
gamta įtaisė žemiau juosmens.
Dail. CRISTINA SANTANDER


...........Meile žaidžiant, dega akys, lūpos, talijos,
...........ir iš naujo kerta rojaus praradimo ašmenys:
...........susitinka tartum peteliškės - genitalijos,
...........prasilenkia lyg laivai pro rūką - asmenys.


...........Z

...........Meilės nuotykiniai variantai -
...........aistros, komiški ir tragiški momentai,

...........europinė sekso kultūra -
...........visko su kaupu... O meilės ir nėra.


...........Z

...........Visiems ne pro šalį grožis, dora,
...........visi lyg loterijoj vilias truputį...

...........Ievos pamilstamos - kokios yra,
...........Adomai - tokie, kokiais žada būti.


...........Z

...........Jie skyrės priešaušry, sode nunokusiam,
...........pašiūrėje... šuneliui amsint...

...........Ieva jam: gal, brangusis, susituoksim?..
...........Adomas jai: mieloji, susiskambinsim.................Dail. STEVE ADAMS


...........Ievos, adomai, petrai, domicėlės -
...........dažnas nemoka aistrų abėcėlės,
...........o lenda į santuokos aukštą uoksą,
...........kur reikia aukštojo mokslo.


...........Z

...........Teisus Sokratas: vesk, kada jau laikas,
...........ir nebandyk ieškot - kur laimės vidurys...

...........Jei bus žmona gera - tu būsi laimės vaikas,
...........o jei bloga - tave ji filosofu padarys...


...........Z

...........Jau pirmą medaus ragavimo vakarą,-
...........kad santuokos medis negriūtų, palūžęs,
...........pats Himenėjas kviečia ir pataria:
...........brangieji, išlikit ilgiau meilužiais...


...........Z

...........Adomai, ko į pasaulį žvelgi pasimetęs,
...........ko, Ieva, droviesi, gundymo galią patyrus?
...........Jei rojuj jums buvo tik pažinimo medis,
...........
už rojaus vartų - jau pažinimo girios...

.

...Na, gal ir pakaks šį pabendravimo kartą...

...Katrenų avilys dar ne visas iškoptas ir, jei bus noro, susitiksime šioje virtualioje erdvėje ir dar kartą. Priminsiu, kad katrenų pasiskaityti, be čia sutilpusių, galite, atsivertę ankstesnius puslapius.

Juos pasieksite, spustelėję šiuos pavadinimus:

..................katrenai rytui vakarui

..................katrenai tau ir visiems

..................katrenai Adomui ir Ievai

...Šio puslapio katrenus lydėjo internete publikuoti tapybos ir grafikos kūriniai, sukurti šių dailininkų:
..................TAMARA de LEMPICKA (Lenkija)
..................IRENA SHKLOVER (Lenkija)
..................STEVE ADAMS (Kanada)
..................OLEG LITVINOV (Rusija)
..................SERKAN AIDIN (Turkija)

..................CRISTINA SANTANDER (Argentina)
..................EGLĖ KUCKAITĖ (Lietuva)

..................MIKA MURAMAKI (Japonija)

...O dabar - dėkoju už jūsų malonų dėmesį. Būčiau dėkingas ir už komentarus, atsiliepimus - gerus ir kitokius.

Atsisveikinu, palinkėdamas jums daug sėkmės, laimės ir - meilės!